Delta-doping of GaSbBi Quantum Wells Grown by Molecular Beam Epitaxy
Paper i proceeding, 2017

Författare

Yanchao Zhang

Li Yue

X Chen

Jun Shao

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

8th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors, Marburg, Germany, July 23-26, 2017

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07