Phase transitions and elastic properties of InN1-xBix under high pressure
Paper i proceeding, 2017

Författare

P. F. Lu

Min Zhang

Dan Liang

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

8th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors, Marburg, Germany, July 23-26, 2017

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07