The Next Generation of Socio-Technical Systems: Realizing the Potential, Protecting the Value [Introduction]
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Engineering

Författare

Jan-Philipp Steghöfer

Göteborgs universitet

A. Diaconescu

Université Paris-Saclay

S. Marsh

Ontario Tech

J. Pitt

Imperial College London

IEEE Technology and Society Magazine

0278-0097 (ISSN)

Vol. 36 3 46-47 8038122

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/MTS.2017.2728726

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-14