The Next Generation of Socio-Technical Systems
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Engineering

Författare

Jan-Philipp Steghöfer

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

A. Diaconescu

S. Marsh

J. Pitt

IEEE Technology and Society Magazine

0278-0097 (ISSN)

Vol. 36 3 46-47

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/MTS.2017.2728726

Mer information

Skapat

2017-10-11