Characterization of antennas for MIMO systems in reverberation chamber and by simulation
Paper i proceeding, 2004

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Joint COST 273/284 Workshop, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 7-9 June 2004

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08