Principles of Yacht Design (3rd edition)
Bok, 2007

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Rolf E. Eliasson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-0-7136-7855-0

Mer information

Skapat

2017-10-15