Benchmarking of computational fluid dynamics for ship flows: the Gothenburg 2000 workshop
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Fred Stern

Volker Bertram

Journal of Ship Research, March 2003

Vol. 47 1

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-15