Benchmarking of computational fluid dynamics for ship flows: the Gothenburg 2000 workshop
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Fred Stern

Volker Bertram

Journal of Ship Research, March 2003

Vol. 47

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik