An experimental/numerical approach for evaluating skin friction on full-scale ships with surface roughness
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Michael Leer-Andersen

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Journal of Marine Science and Technology

Vol. 8

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik