CFD in Ship Hydrodynamics
Paper i proceeding, 2002

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Keynote lecture,Ship and Ocean Technology Conference, Kharagpur, India

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-15