CFD in Ship Hydrodynamics
Paper i proceeding, 2002

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Keynote lecture,Ship and Ocean Technology Conference, Kharagpur, India

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik