The Effect of Pitch Radius of Gyration on Sailing Yacht Performance
Paper i proceeding, 2002

Författare

Peter Ottosson

Mats Brown

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

High Performance Yacht Conference HPYD-I, Auckland, 2002

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-15