A Workshop on Numerical Ship Hydrodynamics
Rapport, 2000

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Fred Stern

Volker Bertram

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-15