A Workshop on Numerical Ship Hydrodynamics
Rapport, 2000

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Fred Stern

Volker Bertram

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik