Computational Fluid Dynamics in Ship Design
Kapitel i bok, 2000

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

2000 McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology. ISSN 0076-2016

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13