Level Set Methods for Predicting Viscous Free Surface Flows
Paper i proceeding, 1999

Författare

Mathias Vogt

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

7th Int. Conf. on Numerical Hydrodynamics, Nantes, July 1999

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17