Non-Interactive Optimisation of Hull Shapes with Regard to Minimising Wash Wave Height
Paper i proceeding, 1999

Författare

Michael Leer-Andersen

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Int. Conf. On High Performance Ships, Stellenborsch, March 1999.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17