Potential Flow Calculations for Sailing Yachts
Övrigt, 1999

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Carl-Erik Janson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17