Principles of Yacht Design (2nd edition)
Bok, 1999

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Rolf. E. Eliasson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-0-7136-5181-2

Mer information

Skapat

2017-10-17