The CALYPSO Project: Computational Fluid Dynamics in the Ship Design Process
Paper i proceeding, 1998

Författare

J. Tuxen

Martin Hoekstra

H. Nowacki

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

F. van Walree

M. Terkelsen

Symposium on the Practical Design of Ships and Off¬shore Structures, PRADS ‘98, Wageningen, September 1998

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17