Failures, Fantasies and Feats in the Theoretical/Numerical Prediction of Ship Performance
Paper i proceeding, 1998

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Keynote lecture, 22nd Symposium on Naval Hydrodynamics, Washington DC, USA

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17