Failures, Fantasies and Feats in the Theoretical/Numerical Prediction of Ship Performance
Paper i proceeding, 1998

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Keynote lecture, 22nd Symposium on Naval Hydrodynamics, Washington DC, USA

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik