Michell´s Theory -The Starting Point of Computational Hydrody¬namics
Paper i proceeding, 1998

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Michell Memorial Session, Keynote lecture, Engineering Mathematics and Applications Conference, EMAC´98, Sydney, Australia, July 1998

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17