A numerical investigation of trimaran configurations
Paper i proceeding, 1997

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Carl-Erik Janson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

P Brun

FAST´97, Sydney, Australia

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17