CFD in Ship Design -Prospects and limitations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ship Technology Research

0937-7255 (ISSN)

Vol. 44

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik