Progress in the Calculation of Ship Viscous Flow
Paper i proceeding, 1996

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Intl Colloquium on Ship and Offshore Hydrodynamics, Hamburg, Germany.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik