Progress in the Calculation of Ship Viscous Flow
Paper i proceeding, 1996

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Intl Colloquium on Ship and Offshore Hydrodynamics, Hamburg, Germany.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17