Ship resistance and flow computations
Kapitel i bok, 1996

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

E Baba

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17