Pieces of Music as Memory Capsules
Kapitel i bok, 2017

Författare

Tiina Männistö-Funk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

The Routledge Companion to Sounding Art. Edited by Marcel Cobussen, Vincent Mellberg, and Barry Truax

235-243
978-1-138-78061-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan humaniora

ISBN

978-1-138-78061-3

Mer information

Skapat

2018-01-24