A standardized procedure for ship performance models
Rapport, 2017

Författare

Wengang Mao

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Joakim Möller

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Fjärranalysteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Marin teknik

Mer information

Skapat

2017-10-18