Theoretical estimation of ship operational performances models
Rapport, 2017

Författare

Wengang Mao

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Marin teknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-18