Machine learning algorithms for ship performance models
Rapport, 2017

Författare

Wengang Mao

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Matematik

Marin teknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-18