Kartläggning av svensk kustsjöfart med hjälp av AIS-data
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Författare

Vendela Santén

Martin Svanberg

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Axel Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Swedish transportation research conference, Stockholm, 17-18 October 2017

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-18