Calculations of Thick Boundary Layers Using a Streamline Curvature Method
Paper i proceeding, 1983

Författare

Lars-Erik Johansson

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Second Symposium on Numerical and Physical Aspects of Aerodynamic Flows, Long Beach

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-18