Digital product fitting in retail supply chains
Paper i proceeding, 2017

Författare

Emmelie Gustafsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Jan Holmström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the Nofoma conference 2017

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-19