The International Symposium on Ship Viscous Resistance, Proceedings SSPA, Gothenburg 1978
Bok, 1978

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik