The International Symposium on Ship Viscous Resistance, Proceedings SSPA, Gothenburg 1978
Bok, 1978

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-19