Streamline Curvature Method for Computing the Flow Near Ship Sterns.
Paper i proceeding, 1982

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Lars-Erik Johansson

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

14th Conference on Naval Hydrodynamics, Ann Arbor, August 1982

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik