Streamline Curvature Method for Computing the Flow Near Ship Sterns.
Paper i proceeding, 1982

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Lars-Erik Johansson

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

14th Conference on Naval Hydrodynamics, Ann Arbor, August 1982

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-19