Numerical Viscous and Wave Resistance Calculations. Including Interaction
Paper i proceeding, 1980

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

M-S Chang

13th Conference on Naval Hydrodynamics, Tokyo 1980

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-19