The SSPA - ITTC Workshop on Ship Boundary Layers 1980. SSPA Publication no 90, 1981
Rapport, 1981

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-19