The SSPA - ITTC Workshop on Ship Boundary Layers 1980. SSPA Publication no 90, 1981
Rapport, 1981

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik