High-resolution yeast phenomics resolves different physiological features in the saline response
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Jonas Warringer

Elke Ericson

Luciano Fernandez

Olle Nerman

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Anders Blomberg

Proceedings of Nationall Acadademy of Science U S A

Vol. 100 26 15724-9

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06