Teoretiska studier av gränsskikt kring fartygskroppars akterskepp. Beräkning av visköst motstånd utgående från en approximativ lösning av gränsskiktsekvationerna. STU Final Report (75-3958), 76-3924, 1978
Rapport, 1978

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-21