Second International Symposium on Ship Viscous Resistance, SSPA, Gothenburg, 1985
Rapport, 1985

Författare

Lars Larsson

Institutionen för marin hydrodynamik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22