Second International Symposium on Ship Viscous Resistance, SSPA, Gothenburg, 1985
Rapport, 1985

Författare

Lars Larsson

Institutionen för marin hydrodynamik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik