New Viscous and Inviscid Techniques for Ship Flows
Paper i proceeding, 1989

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Leif Broberg

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Dao-Hua Zhang

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Keun-Jae Kim

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

5th International Conference on Numerical Ship Hydrodynamics. Tokyo, 1989

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik