Proceedings of the 1990 SSPA-CTH-IIHR Workshop on Ship Viscous Flow, Research Report No 2, FLOWTECH International AB, 1991
Rapport, 1991

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Virendra, C Patel

Gilbert Dyne

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22