Proceedings of the 1990 SSPA-CTH-IIHR Workshop on Ship Viscous Flow, Research Report No 2, FLOWTECH International AB, 1991
Rapport, 1991

Författare

[Person 6869869f-4512-4772-8647-06f88b79ab7c not found]

Chalmers, Institutionen för marin teknik

[Person ec59b5d4-10cb-4a84-925e-8e2a8ce24a5d not found]

[Person d6e1b08a-dfbd-42db-95a1-288eb2d5331f not found]

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22