A Method for Resistance and Flow Prediction in Ship Design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Leif Broberg

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Keun-Jae Kim

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Dao-Hua Zhang

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Transactions, Society of Naval Architects and Marine Engineers

Vol. 98, 1990

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik