SHIPFLOW - A CFD System for Ship Design
Paper i proceeding, 1989

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Leif Broberg

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Dao-Hua Zhang

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Keun-Jae Kim

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

4th International Symposium on the Practical Design of Ships and Mobile Units, Varna, Bulgaria, 1989

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22