SHIPFLOW Applications
Paper i proceeding, 1992

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Keun-Jae Kim

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

D-G Kim

Peter Jensen

Proceedings CADMO'92, Madrid, 1992

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22