A Method for Computing Stern Flows with an Operating Propeller
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Dao-Hua Zhang

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Leif Broberg

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Gilbert Dyne

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Transactions, Royal Institute of Naval Architects

Vol. 134, 1992

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22