Scientific Methods in Yacht Design
Kapitel i bok, 1990

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik