Scientific Methods in Yacht Design
Kapitel i bok, 1990

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Annual Review of Fluid Mechanics, vol 22, 1990

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13