A Study of Ground Simulation - Correlation Between Wind-Tunnel and Water-BasinTests of a Full-Scale Car
Paper i proceeding, 1989

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

L Hammar

L-U Nilsson

A Berndtsson

K Knutsson

H Danielsson

Society of Automotive Engineers, Paper 890368, 1989

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22