Calculation of absorption cross section of lossy object used when measuring antennas in reverberation chambers
Paper i proceeding, 2002

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, San Antonio, Texas, June 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06