Principles of yacht design (1st ed.)
Bok, 1994

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Rolf E. Eliasson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

0-7136-3855-9

Mer information

Skapat

2017-10-24