Principles of Yacht Design (in German)
Bok, 1998

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Rolf Eliasson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

3-7688-1069-0

Mer information

Skapat

2017-10-24