Principles of Yacht Design (in Japanese)
Bok, 1997

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Rolf Eliasson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

4-8072-5012-4

Mer information

Skapat

2017-10-24