Calculation and Measurement of self-impedance of a dipole near a lossy cylinder as a reference case in reverberation chamber measurements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, San Antonio, Texas, June 2002

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13