Characterization of antennas for mobile and wireless terminals by using reverberation chambers: Improved accuracy by platform stirring
Paper i proceeding, 2001

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Boston, MA, USA, July 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08